ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 6000400

Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες τύφλωσης. Υπάρχουν δυο βασικές μορφές γλαυκώματος: η πρωτογενής και η δευτερογενής.
Ενώ η παθολογική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι καθοριστική στο δευτερογενές γλαύκωμα, αστάθμητοι παράγοντες που δεν έχουν σχέση με την ενδοφθάλμια πίεση είναι επίσης σημαντικοί στο πρωτογενές γλαύκωμα. Εφόσον το προσβεβλημένο άτομο δεν αντιλαμβάνεται την προοδευτική βλάβη που προκαλείται από το γλαύκωμα, η πρώιμη ανίχνευση του γλαυκώματος είναι μια σημαντική πρόκληση για έρευνα της παθολογίας του, για την έγκαιρη διάγνωση του και τη σωστή θεραπεία του.
Η Carl Zeiss Meditec έχει αυξήσει τις προσπάθειες της σε αυτήν την πρόκληση προσφέροντας στους οφθαλμιάτρους ένα φάσμα προϊόντων εστιασμένα στις ανάγκες της ανίχνευσης και της διαχείρισης του γλαυκώματος.