ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 6000400

Ενδοφθάλμιοι φακοί πολυεστικοί και πολυεστιακοιτορικοί

AT LISA 809M: Υπεροχή πέρα απ΄τα όρια
Παροχή υψηλής ικανοποίησης στους πρεσβυωπικούς ασθενείς και αυξημένη ασφάλεια

O ένας και μοναδικός ενδοφακός στη διαθλαστική χειρουργική επέμβαση καταρράκτη μικρής τομής.