ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 6000400

Ενδοφθάλμιοι φακοί προοπλισμένοι

Ενδοφθάλμιοι φακοί προοπλισμένοι σε ένθετη μιας χρήσης για ασφαλή, γρήγορη και εύκολη χειρουργική προσέγγιση.

Ο πρώτος προδιπλωμένος ενδοφακός για επεμβάσεις καταρράκτη μικρής τομής 1,8mm (MICS).