ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 6000400

Οι άνθρωποι μας

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ AMVIS

Στην AMVIS θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι μας αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα στην διαδικασία εξέλιξής της εταιρείας μας. Εργαζόμαστε με μεγάλη ομαδικότητα, συναδελφικότητα και άμιλλα με κύρια αποστολή όλων μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καινοτόμα οπτικά και οφθαλμολογικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενη αξία μέσω της εργασίας μας και της τεχνογνωσίας μας στους πελάτες-συνεργάτες μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 69 στελέχη άρτια εκπαιδευμένα στο αντικείμενο εργασίας τους και  η οργανωτική μας δομή είναι σχεδιασμένη με στόχο την αποτελεσματική μας λειτουργία.  Έτσι η αλυσίδα αξίας της AMVIS, από την διακίνηση των εμπορευμάτων έως και την υποστήριξη μετά την πώληση εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα αξίας για τους πελάτες-συνεργάτες μας.
human amvis
ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ  AMVIS
Στην AMVIS  πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πηγάζει από την ύπαρξη των ανθρώπων, των ανθρώπων που είναι ενθουσιώδεις, αφοσιωμένοι και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και στις αλλαγές.  Το μέγιστο της εξέλιξης  επιτυγχάνεται όταν ο κάθε εργαζόμενος ενταχθεί στην δράση της AMVIS, «υποστηριχθεί» από όλους εμάς για να αναδείξει τις ικανότητές του και διακριθεί σε ένα πλαίσιο επαγγελματικών ευκαιριών.   Για να τα πετύχουμε αυτά, εφαρμόζουμε δυναμικά συστήματα στελέχωσης, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.


I.Στελέχωση
Η στελέχωση προσωπικού αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  της εταιρείας μας.  Ακολουθούμε συστηματικές και αποτελεσματικές μεθόδους στελέχωσης και αξιολόγησης του κατάλληλου προσωπικού ενώ με συγκεκριμένο πρόγραμμα προσανατολισμού – εκπαίδευσης καθώς και μέσω της φιλοσοφίας του  “on the job training”  εξασφαλίζουμε σε κάθε νέο-εισερχόμενο στέλεχος την  ομαλή και άμεση ένταξη του.

II.Αξιολόγηση της Απόδοσης
Η διαχείριση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των ικανοτήτων του είναι κρίσιμες τόσο για την αποδοτικότητα της εταιρείας μας όσο και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.  Σημαντικός ρόλος κάθε υπεύθυνου τμήματος είναι  τόσο η αξιοποίηση των δυνατών σημείων όσο και η βελτίωση-ενδυνάμωση των αδύναμων σημείων του ανθρώπινου δυναμικού μας.


III.Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Με γνώμονα την ανάπτυξη, επενδύουμε σε σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα εξειδικευμένα στις ανάγκες μας και συνεργαζόμαστε με τους εγκυρότερους εκπαιδευτικούς φορείς της επιχειρηματικής αγοράς.  Θέλουμε τα στελέχη μας να είναι σε θέση να κινούνται σε πολλαπλούς τομείς αρμοδιοτήτων και γνώσεων μέσα στην εταιρεία και να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές προκλήσεις.