ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 6000400

Όραμα αποστολή

Αποστολή μας «Να είμαστε οι αδιαφιλονίκητοι ηγέτες στο χώρο της όρασης Να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καινοτόμα οφθαλμολογικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενη αξία μέσω των ανθρώπων μας και της τεχνογνωσίας μας στους πελάτες μας.  Το πάθος μας για την όραση μας οδηγεί και συμβάλει  τόσο στην μεγιστοποίηση της απόδοσης των πελατών μας όσο και της ίδιας της AMVIS διατηρώντας την πάντα κυρίαρχη στην Ελληνική αγορά».
Φιλοσοφία μας 

Δημιουργούμε αξία καλύπτοντας τις σημερινές και προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών μας.  Για να το επιτελέσουμε εστιάζουμε στο αντικείμενό μας.  Είμαστε πρωτοπόροι και δημιουργικοί και επιδιώκουμε συνεργασία με σκοπό το αμοιβαίο όφελος.

Πολιτική μας
- Να προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας προϊόντα ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους και  ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, στον καθορισμένο χρόνο παράδοσης, και σε ανταγωνιστική τιμή.
- Να μεριμνούμε για την συνεχή βελτίωση της κατάρτισης και της αποτελεσματικής εργασίας  του προσωπικού μας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
- Να παρακολουθούμε συστηματικά τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις προσδοκίες των πελατών, και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά.

 
Η τήρηση των παραπάνω αρχών είναι απολύτως επιβεβλημένη, ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με επιτυχία στην αγορά.